Rekisteriseloste

Tietosuojaseloste Asiakasrekisteri

Tämä tietosuojaseloste koskee Päivin Liikenne Oy:n asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden sekä yrityksen verkkosivuston käyttäjien henkilötietojen käsittelyä. Selosteessa kerrotaan, miten Päivin Liikenne Oy käsittelee näiden henkilöryhmien henkilötietoja.

Päivin Liikenne Oy sitoutuu noudattamaan Suomessa voimassa olevaa tietosuoja- ja henkilölainsäädäntöä, mukaan lukien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita sen toimintaan sovellettavia lakeja ja säädöksiä, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä, sekä käsittelemään henkilötietoja hyvän tiedonhallinta- ja tietojenkäsittelytavan mukaisesti. Päivin Liikenne Oy:n henkilöstö on velvoitettu pitämään kaikki henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina.

REKISTERINPITÄJÄ

Päivin Liikenne Oy, y-tunnus 2307581-4, Koivusalontie 102, 03870 Hyönölä

YHTEYSHENKILÖ HENKILÖTIETOREKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Yhteyshenkilönä tietosuoja-asioissa tämän rekisterin osalta toimii Päivi Lehtola. Rekisterinpitäjään voi ottaa yhteyttä rekisteriä koskevissa asioissa sähköpostilla paivi.lehtola@elisanet.fi tai puhelimella +358 40 079 5318.

REKISTERIN NIMI

Päivin Liikenne Oy:n asiakasrekisteri

REKISTERÖITYJEN RYHMÄT

Asiakkaat (nykyiset, entiset ja mahdolliset tulevat) sekä yrityksen verkkosivuston vierailijat

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA TIETOLÄHTEET

Rekisteriin voidaan tallentaa ja sen avulla voidaan käsitellä seuraavia tietoja. Jokaisesta käyttäjästä ei välttämättä ole kaikkia alla mainittuja tietoja.

  • Nimi
  • Puhelinnumero
  • Osoite
  • Sähköpostiosoite
  • Henkilötunnus
  • Yritys
  • Y-tunnus
  • IP-osoite
  • Muut mahdolliset asiakassuhteen ylläpitämisessä tarpeen olevat tiedot

Tämän rekisterin henkilötiedot saadaan joko suoraan tai välillisesti rekisteröidyltä itseltään tai yrityksen verkkosivuston kautta.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja käytetään Päivin Liikenne Oy:n asiakassuhteisiin ja niiden luomiseen liittyvien toimien suorittamiseen, kuten asiakassuhteen ylläpito ja yhteydenotot potentiaalisiin asiakkaisiin, sekä yrityksen palvelun hallintaan ja seurantaan.

Henkilötietoja käsitellään asiakassopimukseen ja oikeutettuun etuun perustuen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Yrityksen johto ja toimistotyöntekijät sekä muut työntekijät rajatusti omien kuljetuksiensa osalta, tilitoimiston (Tilinteko Oy) tietyt ihmiset.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Rekisteriin kerättyjä tietoja pyritään säilyttämään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista ja lainsäädännön mukaisesti sallittua suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Pääasiallisesti tiedostoja säilytetään korkeintaan kymmenen (10) vuotta viimeisen kyseisen asiakkaan kanssa suoritetun tapahtuman jälkeen.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietojen luottamuksellisuus on Päivin Liikenne Oy:lle tärkeää. Yritys on toteuttanut asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta häviämiseltä, luovuttamiselta, väärinkäytöltä, muuttamiselta, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä.

Henkilötietojen käsittelyyn käytettävät tietojärjestelmät ovat riittävillä tavoin teknisesti suojattuja ja pääsy niihin on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Henkilötietojen asianmukainen käyttö on ohjeistettu, ja henkilörekisteriin pääsy on käyttöoikeuksin rajattu siten, että tietoihin pääsevät käsiksi vain ne ennalta määritetyt henkilöt, joiden on välttämätöntä käsitellä kyseisiä tietoja palvelun toteuttamiseksi. Henkilökunnalla on voimassa salassapitosopimus. Henkilötietoja sisältävien aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

TIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Henkilötietoja ei luovuteta käsittelijäryhmän ulkopuolelle siten, että tiedot olisivat tunnistettavissa yksittäistä käyttäjää koskeviksi muissa kuin seuraavissa poikkeustilanteissa: lain tai viranomaismääräyksen velvoittamana, tuomioistuimen määräyksestä tai jos se on muuten tarpeen lain, verkkopalveluiden käyttöehtojen tai hyvän tavan epäiltyjen loukkausten estämiseksi tai selvittämiseksi taikka rekisterinpitäjän tai kolmansien osapuolten oikeuksien suojaamiseksi.

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN / EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisterinpitäjä ei siirrä henkilötietoja EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat häntä koskevat tiedot sekä vaatia mahdollisia virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita tietoja korjattavaksi. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastus- ja korjauspyynnöt on osoitettava henkilörekisterin yhteyshenkilölle, jonka yhteystiedot löytyvät tämän selosteen alusta, käymällä henkilökohtaisesti täyttämässä tietopyyntölomakkeen, jotta voidaan varmistaa pyynnön tekijän oikeus pyyntöön. Tarkastuspyyntöihin vastataan kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää henkilötietojensa poistoa rekisteristä edellyttäen, että niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin, tai että niiden käsittelyyn tai säilyttämiseen ei ole voimassa Rekisterinpitäjää koskevia lakisääteisiä velvoitteita.

Lisäksi, rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista tai vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä mm. suoramarkkinointia ja siihen liittyvää profilointia varten. Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että yritys rikkoo voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

TIETOSUOJASELOSTEEN PÄIVITYKSET

Tätä tietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty 24.3.2021.

Päivin Liikenne Oy seuraa tietosuojalainsäädännön muutoksia sekä haluaa kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa.

 

 

VERKKOSIVUJEN EVÄSTEET

Verkkosivustollamme saatetaan käyttää evästeitä ensisijaisesti palvelun tarjoamiseen ja käyttäjäkokemuksen parantamiseen. Seuraamme mitä kävijämme tekevät ”keskimäärin”, emme ole kiinnostuneita yksittäisten käyttäjien tekemisistä.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita tallennetaan esimerkiksi käyttäjän tietokoneeseen tai mobiililaitteeseen sivuston käytön yhteydessä. Evästeet eivät pysty lukemaan tietoa tietokoneeltasi tai mobiililaitteestasi.

Evästeitä käytetään myös erilaisten anonyymien tilastojen laatimisessa.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

Sivustomme käyttämät evästeet

Evästeitä voidaan jaotella keston ja käyttötarkoituksen mukaan: ne voivat olla väliaikaisia tai pysyviä. Väliaikaiset poistuvat päätelaitteeltasi, kun suljet selaimen ja pysyvät evästeet säilyvät pidemmän, ennalta määritellyn ajan. Saatamme käyttää sekä väliaikaisia että pysyviä evästeitä.

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeet keräävät tietoa siitä, miten verkkosivujamme käytetään (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Ne eivät kerää tunnistettavia tietoja käyttäjistä, vaan niiden tarkoitus on parantaa nettisivujen toimivuutta.

Saatamme käyttää myös Google Analytics -evästeitä, joiden keräämät tiedot tallennetaan Googlen palvelimille. Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä löytyy alla olevista linkeistä:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB

Tarvittaessa käytämme ns. kolmannen osapuolen (mm. Facebookin, Googlen, Instagramin ja Twitterin) evästeitä, joiden kautta voidaan kerätä tietoa mainoksiin. Nämä evästeet eivät ole meidän hallinnassamme, vaan niiden keräämä tieto talletetaan näiden toimijoiden palvelimille. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivuilta.

Toiminnallisia evästeitä käytetään kävijän valintojen tunnistamiseen ja seurantaan. Ne voivat sisältää myös käyttäjään itse antamia tietoja, kuten nimi- ja osoitetietoja. Sivuston käyttöhistoriaasi saatetaan hyödyntää paremman ja yksilöllisemmän palvelun tarjoamiseksi.

Miksi emme ilmoita evästeistä pop-up ikkunalla?

Emme ilmoita evästeistä pop-up -ikkunalla, koska tämä huonontaa sivun käyttökokemusta. Pop-up -ilmoittaminen ei ole Suomessa pakollista. https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvaohjeet/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html

Evästeiden hallinta ja poistaminen

Voit itse vaikuttaa evästeiden toimintaan. Verkkoselaimesi asetuksista voit estää selaintasi käyttämästä evästeitä, poistaa jo tallennetut evästeet ja pyytää ilmoituksen uusista evästeistä.

Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön kokonaan, määritä asetukset selaimesi valmistajan ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja osoitteesta www.aboutcookies.org.

Mikäli et hyväksy evästeiden käyttöä, voit myös lopettaa sivuston käytön.

Huomioi, että jos poistat evästeet kokonaan käytöstä, saattavat tietyt sivuston ominaisuudet lakata toimimasta.